Dây Curoa Ngành Gạch Men

Dây curoa ngành gạch men: Sử dụng trong ngành gạch men, máy cuốn thuốc lá, ngành bao bì giấy,…

Kích thước: Làm theo yêu cầu khách hàng.