Thông số dây đai curoa thang ( V-belt )

Dây Curoa thang còn gọi là dây hình chữ V được phân loại như sau:

  • Dây Curoa cổ điển (M,K,A,B,C,D,E) cách đọc tên dây và chu vi (được tính theo hệ inch)

Dây B54,B55, B56

Dây C116

+ Dây Curoa thang hẹp ( dây công nghiệp ) loại dây có tiết diện hẹp nhưng dày hơn loại cổ điển ( spz,spa,spb,spc ) cách đọc tên dây và chu vi (được tính theo hệ mm)