Dây Băng Tải Màu Trắng Đen

  • Mặt trên: PVC (ô vuông lớn)
  • Kháng tĩnh điện: không
  • Trọng lượng: 9kg/m2
  • Nhiệt độ làm việc: -15ºC ~ 60ºC
  • Góc ôm pulley nhỏ nhất: 120mm
  • Lực kéo dãn 1%: 15N/mm