Vòng Bi Gối Đỡ Asahi Dạng UCP

Các sản phẩm khi nhắc đến là người ta biết của Asahi như: UCP, UCPA, UCF, UCT, UCC, UCECH, UCPH, UK, UFL…

Asahi phát triển thương hiệu dựa trên chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện tại vẫn chưa có thương hiệu nào có thể vượt lên Asahi về dòng bạc đạn gối đỡ.

Danh mục: