Dây Băng Tải Gai PVC 5mm

  • Chất liệu băng tải : PVC và lớp vải bố
  • Đăc điểm bề mặt : nhám gai , màu sắc : màu xanh
  • Độ dày : 2mm đến 5mm , Chiều rộng tối đa 3000mm , Chiều dài 200m.