Băng Tải Lưới Chịu Nhiệt

Băng tải PTFE là băng tải chịu nhiệt. Ngoài tính năng chịu nhiệt, băng tải PTFE còn có khả năng không dính dầu mỡ, chịu hóa chất, mà mặt trơn ít ma sát với sản phẩm.