Dây Băng Tải PVC Tai Bèo

Dây Băng Tải Tai Bèo là Loại Băng Tải mà hoàn toàn chúng ta có thể tải được hàng hóa nguyên liệu với độ dốc cao hơn 45 độ nhờ các gai gân cao và cách vành biên có độ cao – ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra độ cao của gai và khoảng cách gai của dây băng tải bèo nhằm đáp ứng được nhu cầu của sản xuất – Kinh Doanh.