Dây curoa Răng Bando

Dây là dây curoa Pu răng 3M dành cho các loại máy chạy buly răng S3M/3M Kích thước: tuỳ theo các loại máy có đủ loại kích cỡ khác nhau Mã số: dây Pu răng 3M- bước răng 3mm Bề rộng dây: tuỳ thuộc vào độ rộng của buly để mua cho phù hợp ví dụ như: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm và v…v… Sản phẩm chất lượng tốt

Danh mục: